Cước phí giao hàng

Cước phí giao hàng

Xem KHU VỰC HỖ TRỢ GIAO HÀNG để tính cước phí

NỘI & NGOẠI THÀNH SÀI GÒN (Thời gian ước tính)

KHU VỰC SÀI GÒN

 

NỘI THÀNH

2 - 3 ngày

NGOẠI THÀNH

3 - 4 ngày

HUYỆN – XÃ

24h

ĐƠN HÀNG TRÊN 350.000đ

(Đơn hàng Dưới 2 kgs)

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển

20.000

ĐƠN HÀNG DƯỚI 350.000đ

(Đơn hàng Dưới 2 kgs)

20.000

20.000

30.000


SÀI GÒN – HÀ NỘI (Thời gian ước tính)

SÀI GÒN – HÀ NỘI

Trọng lượng tính cước

NỘI THÀNH

4 - 6 ngày

NGOẠI THÀNH

4 - 7 ngày

HUYỆN – XÃ

Thời gian nhận 5 – 8 ngày

0  - 500g

30.000

35.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

501g – 1000g

40.000

45.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

1001g – 1500g

45.000

55.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

TRÊN 1500g TÍNH THEO GIÁ BƯU CỤC (TIẾT KIỆM)

  • Lưu ý tuyến Huyện – Xã

     -    Tuyến Huyện – Xã Hà Nội sẽ được tính theo cước vận chuyển Tiết kiệm của bưu cục

     -    Phí COD tuyến Huyện – Xã dao động từ 17.000đ – 22.000đ

     -    Khuyến khích thanh toán trước bằng chuyển khoản để không bị tính phí COD


  • Nên kiểm tra khu vực theo bảng Khu vực Om hỗ trợ giao hàng, hãy Inbox cho Om nếu không có khu vực của bạn để Om hỗ trợ bạn nhé


SÀI GÒN – TỈNH MIỀN TRUNG & TỈNH MIỀN BẮC  (Thời gian Ước tính)

SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

SÀI GÒN -  MIỀN BẮC

Trọng lượng tính cước

NỘI THÀNH

Nhận hàng từ 4 - 6 ngày

NGOẠI THÀNH

Nhận hàng từ 5 – 6 ngày

HUYỆN – XÃ

Thời gian nhận 5 – 7 ngày

0  - 500g

35.000

40.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

501g – 1000g

45.000

50.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

1001g – 1500g

50.000

60.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

TRÊN 1500g TÍNH THEO GIÁ BƯU CỤC (TIẾT KIỆM)

  •  Lưu ý tuyến Huyện – Xã

      -    Tuyến Huyện – Xã Miền Trung & Miền Bắc sẽ được tính theo cước vận chuyển Tiết kiệm của bưu cục

      -    Phí COD tuyến Huyện – Xã dao động từ 17.000đ – 22.000đ

      -    Khuyến khích thanh toán trước bằng chuyển khoản để không bị tính phí COD

  •   Nên kiểm tra khu vực theo bảng Khu vực Om hỗ trợ giao hàng, hãy Inbox cho Om nếu không có khu vực của bạn để Om hỗ trợ bạn nhé
SÀI GÒN – TỈNH MIỀN NAM (Thời gian Ước tính)

SÀI GÒN – MIỀN NAM

Trọng lượng tính cước

NỘI THÀNH

Nhận hàng từ 4 – 5 ngày

NGOẠI THÀNH

Nhận hàng từ 5 - 6 ngày

HUYỆN – XÃ

Thời gian nhận 5 – 7 ngày

0  - 500g

30.000

30.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

501g – 1000g

35.000

40.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

1001g – 1500g

40.000

45.000

Phí theo bưu cục vận chuyển

Inbox cho Om

TRÊN 1500g TÍNH THEO GIÁ BƯU CỤC (TIẾT KIỆM)

  •  Lưu ý tuyến Huyện – Xã

      -    Tuyến Huyện – Xã Miền Nam sẽ được tính theo cước vận chuyển Tiết kiệm của bưu cục

      -    Phí COD tuyến Huyện – Xã dao động từ 17.000đ – 22.000đ

      -    Khuyến khích thanh toán trước bằng chuyển khoản để không bị tính phí COD


  •  Nên kiểm tra khu vực theo bảng Khu vực Om hỗ trợ giao hàng, hãy Inbox cho Om nếu không có khu vực của bạn để Om hỗ trợ bạn nhé
Facebook