Chính sách định danh khách hàng

Chính sách định danh khách hàng

1. Mục đích

  • - Xác định danh tính khách hàng và là điều kiện áp dụng phương thức thanh toán trả sau (thanh toán khi nhận hàng COD).
  • - Khuyến khích khách hàng trở thành thành viên lâu dài, hưởng các chương trình ưu đãi, tích điểm và tích lũy lịch sử giao dịch

2. Các hình thức định danh khách hàng

  • A. Định danh thông thường

    • Khách hàng đăng ký tài khoản trên website Om fountain 
  • B. Định danh đặc biệt

    • 1. Khách hàng đã từng mua hàng thành công trên website Om fountain có đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trong các hệ thống quản lý dữ liệu của Om bao gồm email và số điện thoại, địa chỉ liên hệ.
Facebook